High Tech Farming – Innovation Hub

High Tech Farming in GreenPort Noord-Holland Noord

Het project High Tech Farming is bedoeld om de regio op de kaart te zetten en een positie in de High Tech Farming te verwerven. Het project bestaat uit het opstellen van een programma voor High Tech Farming en Big Data in NHN.

Het project High Tech Farming zorgt voor een stevige basis voor GreenPort Noord-Holland Noord als partner in Europees S3 platform High Tech. Het doel is om High Tech landbouw in een stroomversnelling te brengen in Noord-Holland Noord zodat het bijdraagt aan een beter ondernemersklimaat.

Het opstellen van het programma en de uitvoeringsagenda is de essentiële fase. Er wordt een programma opgesteld voor en gedragen door ondernemers uit Noord-Holland Noord. Het programma zorgt voor het versnellen van kennisdeling, faciliteren van onderzoek en sluit aan bij projecten, zoals Terra Technica. Tevens kijken welke ontwikkelingen er landelijk en internationaal er zijn.

De uitwerking daarvan zal uitmonden in het opstellen van verschillende projectaanvragen en de daarbij behorende subsidie kanalen aanboren. Het inrichten van de HUB, het daarin samenbrengen van verschillende partijen, ondernemers en kennisinstellingen, het stimuleren van start-ups etc. De ambitie is om deze ontwikkeling in de regio te borgen en daarmee een continuering van het agenda en programma voorzien zal zijn.


 

Meer informatie

Gerben van Lenthe

Coördinator Kennis& Innovatie + Water & Bodem

Plaats een reactie