14
Jul
Voortgang Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen

Het team werkt met telers van pootaardappelen toe naar een proefopstelling op een rooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter op zand en klei. De opstelling maakt gebruik van computer vision (camera) technieken om de gevraagde meetgrootheden van de geoogste aardappelen te bepalen. Hierbij geeft de opstelling op gps-locatie informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van pootaardappelen. Het team is voortvarend aan de slag gegaan. In eerste instantie hebben we via literatuuronderzoek en netwerkcontacten onderzoek gedaan naar de beschikbare analyse en detectiesystemen om pootaardappelen te detecteren. Dit heeft geleid tot een eerste proefopzet en voorlopige resultaten voor verdere uitwerking. Daarbij treft het team alle voorbereidingen om tijdens de oogstperiode van 2019 een eerste veldtest op locatie uit te voeren.

 

Plaats een reactie